Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Inkluderande undervisning

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-26 16:34:13
Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia på gymnasiet. Hon pratade om hur man skapar en inkluderande undervisning där alla kan delta. I sin föreläsning berättade hon om viktiga faktorer för att lyckas med sin undervisning:

1) Arbeta med relationer
Detta är något som jag själv tycker är en nyckelfaktor för att lyckas med sin undervisning. Detta tog även Simen Spurkland upp i sin föreläsning. ”Elever som tror att läraren gillar dem lär sig mer. Du måste kunna säga minst två positiva saker om varje elev.” Jenny pratade om vikten att se varje elev, att skapa ett bra klimat i klassrummet, alla ska kunna samarbeta med varandra, både elever och lärare.


2) Arbeta i process
Här handlar det om att skapa en struktur för eleverna. En process där de känner igen sig och får guidning av lärare och kamrater innan de själva tar sig an en uppgift. Jenny berättade att hon oftast inleder med att modellera, sedan löser eleverna uppgiften tillsammans i grupp, därefter enskilt. På det viset är eleverna bättre förberedda att lösa den uppgift de ställs inför.


3) Arbeta med stöd
Jenny pratade här om kompensatoriskt stöd, t ex talsyntes. Hon pratade också om skrivmallar, att undervisa i lässtrategier och filmade instruktioner så att eleverna kunde se dessa flera gånger. Men framför allt var det viktigt att stödet ska finnas där från början. Eleven ska inte behöva misslyckas först, innan stödet sätts in.

4) Arbeta med dialog och elevaktiva uppgifter
För att få med sig eleverna eleverna vill Jenny att de ska bli medskapare i sitt lärande. Som exempel gav hon boksamtal i podcast, jobba med begrepp i Kahoot, Animoto etc.

5) Formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt
Dessa två områden är ju något som vi i Borås arbetat mycket med de senaste åren och här fick vi lite repetition om hur detta kan hjälpa oss att bli framgångsrika i arbetet med eleverna.

Sist men inte minst pratade Jenny om vikten att ha höga förväntningar på våra elever!

Tills sist ytterligare ett citat från föreläsningen med Simen Spurkland; ”Du bli icke god alene”, om hur viktigt det är med kollegialt lärande. Simins föreläsning var intressant, men vet inte riktigt om jag håller med om informationen i programbladet: ”Föreläsningen sker på lättförståelig norska” :-)

  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post15

Hjärnor och yrkesstolthet

FöreläsningarPosted by Malin Egardt Kaplan 2016-04-26 16:30:47
Liten andhämtning efter första dagen på SETT. Har bl a lyssnat på Ulrika Ahlqvist, som gav tips om hur vi ska ta hand om våra hjärnor på bästa sätt för att de ska fortsätta att utvecklas - vi kanske lever i över hundra år, och säkert blir ålderdomen både festligare och mer minnesvärd om vi upplever den med en pigg och fräsch hjärna. Ja, det är väl inte fel med en pigg och fräsch hjärna redan nu. En del tips som platsar i facket för saker vi visste men ofta glömmer (t ex hur viktigt det är med sömn och återhämtning), men också en del som var nytt. Visste ni t ex att ryggdunkningar sätter igång flödet av oxytocin, som gör oss öppna för gemenskap och relationer och minskar stress? Eller vad som kan hända om man matar chefen med bananer, aprikoser och mjölk inför lönesamtalet? Ulrika berättade bl a om 10 goda vanor om man vill hålla sin hjärna i god form:

Bra mat
Fysisk träning
Positiva tankar
Hantering av negativ stress
Lära sig nya saker
Repetera de nya saker man har lärt sig
Omväxling
Fatta egna beslut
Vänner
Sömn

Något som vi tar med oss är framför allt hur viktigt beröm är, både för att vi ska må bra och för att hjärnan ska hålla sig alert för inlärning. Att tänka på i umgänget både med kollegor och elever. Spelar ingen roll hur vi berömmer, bara vi gör det och det är ärligt menat. Och man ska inte glömma bort att berömma sig själv - våra hjärnor är tydligen väldigt mottagliga för smicker. Det anknyter också till en annan av dagens föreläsningar: ”Den professionella resan som lärare” med Simen Spurkland. Vi ska vara stolta över vad vi gör! Vi är proffs!

  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post14

Äntligen SETT

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-26 15:17:46
Temat för årets SETT-mässa är inkludering, lärmiljöer och vetenskaplig grund. Förutom mina egna önskemål ska kollegors och skolans behov täckas in och i ett myller av föreläsningar är det oerhört svårt att välja. Hur många föreläsningar hinner man med per dag? Hur många orkar man bearbeta på en dag? De 27 föreläsningar som jag stjärnmarkerat i SETT-appen måste bantas ned, åtminstone till hälften. Så vill man ju hinna mingla med nuvarande och före detta kollegor, studiekamrater och få inspiration i montrarna.

På tunnelbanans blå linje (massor med nostalgi, det är ju här jag är uppvuxen) gick vi igenom dagens föreläsningar. Jag bestämde mig för att börja med att lyssna på Sofia Kruth, en Borås-bekant som pratade om 3D i klassrummet.

Att använda 3D i klassrummet väcker nyfikenhet och lust att lära. Sofia berättade om tre olika projekt som hon genomfört med eleverna där det blev tydligt för henne att lärandet ökade. Istället för att rabbla fotosyntesen begrepp och örats olika delar, fick eleverna en djupare förståelse och gjorde kopplingar på ett imponerande sätt för att vara 9-10-åringar. Självklart fick även vi åhörare prova att ”åka rutchkana" genom örat och jag måste säga att det verkade vara ett kul sätt att lära sig nya saker. Jag hade gärna varit elev i Sofias klass!

Sofia arbetar också framgångsrikt med formativ bedömning, vilket synliggör lärandet. Vi fick ta del av elevers tankar före och efter ett arbetsområde och det var tydligt att eleverna hade fått kunskaper och kunde visa på samband. Jag tror definitivt att 3D-effekterna bidrog till detta. Bra jobbat Sofia! Du får gärna komma tillbaka till oss på Sandgärd och berätta och visa mer för oss.
  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post13

Reflektion BETT2016

FöreläsningarPosted by Johan Larsson 2016-01-25 10:34:37
Nu har jag snart varit hemma i två dygn och tankarna från London och BETT2016 börjar skapa någon form av helhet.

Jag som inte varit i London på 27år hade mycket atmosfär att insupa, men de flesta intrycken är ändå från mässan.

Jag som varit på både SETT och BETT måste säga att det är stor skillnad. Bett är definitivt mycket större, men ur ett lärarperspektiv så tror jag att SETT faktiskt är bättre. Det var mer input och praktiskt att ta med sig direkt till klassrummet på SETT än på BETT. Ur perspektivet som IT-ansvarig och med ambitioner att min skola skall ligga i framkant när det gäller skolutveckling och teknik så måste jag säga att BETT är oslagbart.

Vi har fått se att projektorer och smartboards är helt utdött på BETT, det var det inte på SETT för ett par år sedan när jag var där. Dessa har idag blivit ersatta av touchkänsliga gigantiska SMART-TV-apparater. Dessa är såklart jättedyra i inköp, men när man börjar räkna på en kortprojicerande projektor en smart board och licenser så skiljer det inte mycket på det och på en 75" touchscreen. Detta är framtid tror jag.

Tekniken att ge sina användare rätt information på rätt plats med hjälp av bluetooth har nu blivit allmänt tillgänglig. Jag fick själv tag på två iBeacon som skall testas inom kort.

Föreläsningarna som jag besökte handlade egentligen om 3 teman.

1 STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Britterna har på riktigt förstått bristen av elever som vill jobba inom yrken relaterade till NO/Teknik och matematik. Det görs också stora satsningar på att få flickor intresserade inom området.

2. Programmering, ICT is old, welcome the dawn och programming. Att bara göra med tillgänglig teknik är passé, det skall skapas egna lösningar med hjälp av datalogiskt tänkande. BBC i samarbete med Microsoft förser samtliga lärare och alla elever i årskurs 7 med en BBC Micro:bit, ett litet programmerbart kort som kopplat till datorn kan agera både input och outputkälla. Ashäftigt men kanske inte en silverbullet. Däremot så kommer det säkert att trigga intresse för teknik och ett otal nya användningsområden av kidsen i GB.

3. Prylar och teknologi. - Att sälja in sitt koncept genom att göra en föreläsning där man produktpalacerar och gör sin teknologi till oumbärlig för att öka kunskapsnivån eller uppnå ett specifikt kursplanskrav.

Sammantaget så får mässan fem iPads av fem möjliga, men jag kan verkligen inte förstå de skolor som skickar ett helt kollegium till BETT, det är inte kostnadseffektivt. Men skicka ett par representanter, teknikintresserade och med skolutveckling för ögonen så kan skolan få mycket ny input och nya tankar.


//Johan  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post9
« Previous