Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Att göra tillsammans

LärandePosted by Per Selin 2016-01-21 21:33:38

Det blir av naturliga anledningar mycket på BETT som handlar om teknik. Programmering och diverse plattformslösningar erbjuds i många utställarmontrar. Räddningen för mig är att många sessioner diskuterar lärande av olika slag. Det kanske inte riktigt är tänkt att det skall handla om lärande, men för mig gör det i alla fall det.


Ett exempel: Team-based learning presenteras och det arrangeras en work-shop. Idén är att man först svarar enskilt och därefter efter att man svarar som grupp. Sedan innehöll modellen även en del tveksamheter där eleverna skulle kontrollera varandra genom att alla blev bestraffade om någon inte var där, men idén om att utveckla sitt lärande i samtal med andra och därigenom få syn på sitt eget lärande genom att kontrastera det med andras är god. Denna session följdes upp med en om att utveckla undervisning genom att blanda in blended learning och flippad dito. Metoderna i sig hjälper ingen, men det leder till att ett nytt lärande erbjuds, tror jag.


Imorgon blir det nya presentationer. Då blir det sannolikt nya silverkulor som skall revolutionera, men tittar man lite bortom dem finner man resonemang om lärande som räcker bortom tech-trenderna.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post4

Silverkulan

LärandePosted by Per Selin 2016-01-21 14:15:32

Första förmiddagen på mässan och jag har lyssnat på en paneldiskussion om flickor och teknik och en om framgångsrikt e-lärande. I bägge fallen användes metaforen silverkula (silver bullet) för att beskriva en perfekt lösning på problemet. Denna silverkula fanns (naturligtvis) inte, men det är lite intressant att man ser och hör metaforen på en mässa som BETT. Om det är något som skulle kunna vara en silverkula så är det väl informationsteknik i olika former? Det är åtminstone så man bitvis hör det.


Det var väldigt spännande att höra professor Averil MacDonald resonera om att flickor oftare än pojkar beskriver sig själva utifrån adjektiv (hur de är) istället för verb (vad de gör eller kan göra). Teknik beskrivs ofta (enligt MacDonald) utifrån vad den kan göra och inte vad den är. Här finns kanske en ingång. I paneldebatten om e-lärande påpekade en deltagare från Arts College i London att vi måste se till att göra samarbetet nödvändigt för att uppgiften skall kunna lösas, inte göra grupparbetet som sådant en tvingande del.


Det är riktigt spännande att se hur idéer om lärande sipprar fram här. Kunskapens kärna. Vad är det lärandet av teknik består av och hur beskriver vi det och hur manifesterar vi det? Vad vill vi lära våra elever och hur erbjuder vi detta lärande om vi låter dem samarbeta? Finns det ett lärande i samarbetet som inte finns i det individuella lärandet? Silverkulan kanske är att det inte går att prata om en generella nyckel till lärande utan att varje enskilt lärande kanske har sina egenskaper och kvaliteter och beroende på vad man vill att eleverna skall lära sig så behövs olika förutsättningar och arrangemang.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post2
« Previous