Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Och nu då?

LärandePosted by Per Selin 2016-01-25 09:07:04
Hur kan man sammanfatta BETT? Jag skulle vilja knyta ihop några trådar som hängt lite löst inför och under mässan.

Nej, jag har inte fått några heureka-ögonblick där det plötsligt gått upp för mig att vi måste börja göra på ett visst sätt eller börja använda en viss pryl eller program. Och tur är väl det för om man skulle få den typen av infall är sannolikheten för att de skulle vara välgrundade och övervägda relativt liten. Däremot har jag sett en del kul tekniska lösningar och prylar.

Vad jag yttermera har fått en ökad medvetenhet om är vikten av att vi måste se problemet först och därefter fundera på vad vi behöver för att kunna lösa det. Är det ett nytt program eller en ny sak? Är det ett förändrat tankesätt och förändrade metoder eller rentav nytt material? Det var intressant att så många av de sessioner och föreläsningar av olika slag som jag besökte påpekade att vi måste se bakåt för att förstå framåt. Denna försiktighet och skepticism kontrasterades mot den flodvåg av hightech som sköljde över en från de olika montrarna. Vad gäller lärandet tycker jag mig också ha sett mer än ett exempel på att lärande i allmänhet och av teknikrelaterade saker i synnerhet verkar ligga i deltagande i de praktiker som dessa objekt skapar eller i deltagande i den kommunikation som de skapar. Man behöver både som elev och som lärare vara med i aktiviteten, det duger inte att stå som passiv åskådare och bara observera.

Slutligen då; är det värt det? Med "det" menar jag i detta fallet en resa till BETT. Jag skrev i ett inledande inlägg att jag var medveten om den kritik som riktas mot mässor som BETT (och SETT) och den har naturligtvis dykt upp nu också, även om mitt Twitterflöde även har innehållit påfallande många röster som närmast ber om ursäkt för att de varit på mässan. Guilty conscience. Jag har hört många intressanta sessioner och sett en del roliga saker. Detta gör jag på alla konferenser jag åker på. Den stora behållningen har varit just sessionerna. Det är ytterst tveksamt om jag skulle rekommendera någon skola att skicka samtliga lärare i 3-4 dagar till London för att höra 8-10 "intressanta föreläsningar", det kan man göra mycket billigare på hemmaplan. Det är för övrigt tveksamt om det över huvud taget är väl investerade pengar för en skola att skicka alla lärare på ett och samma evenemang. Jag har dock fått med mig mycket. Jag kommer att förmedla mycket.

Hur är det då med att sälja sig till kapitalet som det faktiskt innebär att gå på "gratis" mässa? Jag har njutit av att kunna gå omkring, bli intresserad av något och då prata med representanter och få mer information och kanske testa. Jag har aldrig känt mig påflugen av försäljare på det vis som man kan känna sig när man får skräpmail från föreläsningsarrangörer som erbjuder lösning på "oroliga klasser", eller förlag som besöker en på skolan för att sälja böcker. Inslagen från marknaden har inte stört. Så kort sagt, jag har tyckt det har varit värt de pengar som det kostat skolan att skicka mig, men jag skulle inte rekommendera min eller någon annan skola att skicka samtliga anställda.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post8

Forskning på erfarenheter av lärande

LärandePosted by Per Selin 2016-01-22 13:23:22

Vissa engelska uttryck passar sig inte riktigt för översättning. Learner experience research är nog ett av dem. Fredagens första session behandlade hur som helst detta i relation till digital litteracitet (även det ett uttryck som inte är helt kompatibelt med svenskan). Professor Rhona Sharpe var inte riktigt nere i teorier om lärande i sin presentation, men det var ändå spännande att dra vissa slutsatser om de resultat som visades.

Genom denna forskningstradition har man kommit fram till att learners teknikanvändande är kontextualiserat, personligt och varierat. Det trycktes i sammanhanget på att det som elever i stor utsträckning behöver stöd med är organisation, och inte tekniksupport.

För att bli en framgångsrik learner behöver man alltså stöd med att prioritera, det vill säga organisera sitt lärande. Man behöver som lärare delta i elevens arbete. Och helst inte bara delta utan även bidra. Eleverna behöver stöd i att göra sitt lärande personligt och här kan man med fördel studera det som elever i behov av särskilt stöd är bra på. De (åtminstone de som klarar av att hantera sitt funktionshinder) är nämligen duktiga på att veta vad de behöver göra för att hänga med (större text, talsyntes, talbok, you name it). Vi behöver hjälpa eleverna att dokumentera sitt lärande och prof. Sharpe menade här att det är lite dödfött att försöka trycka på eleverna en ny form för att visa sin kunskap när de kanske redan använder någon annan. Tänk på presentationsformer. Varför tvinga ett visst program när eleverna redan använder ett annat och är mer bekväma med det? Slutligen behöver man få eleverna medvetna om olika mottagare för det budskap man vill förmedla. Det vill säga jag kan inte berätta om hajar på samma sätt för yngre kamrater som för min lärare. Känner igen den sista biten från min egen forskning…

Går det då att spåra någon teori om lärande här? I en av bilderna i presentationen visades en bok i en mikrovågsugn. Tanken med bilden var att illustrera hur man kan göra sitt lärande personligt genom att mikra boken för att få ett lösbladssystem som man sedan kan hantera som man vill. Digitalisera och sedan läsa på platta eller plasta in och sedan läsa i badet. Boken var Communities of practice av Lave och Wenger och det är nog inte en slump. Det fanns mycket i denna session som kan spåras ner till deltagande praktik och situerat lärande. Man blir en expert genom att först studera och därefter vara en perifer deltagare och slutligen delta fullt ut.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post5

Att göra tillsammans

LärandePosted by Per Selin 2016-01-21 21:33:38

Det blir av naturliga anledningar mycket på BETT som handlar om teknik. Programmering och diverse plattformslösningar erbjuds i många utställarmontrar. Räddningen för mig är att många sessioner diskuterar lärande av olika slag. Det kanske inte riktigt är tänkt att det skall handla om lärande, men för mig gör det i alla fall det.


Ett exempel: Team-based learning presenteras och det arrangeras en work-shop. Idén är att man först svarar enskilt och därefter efter att man svarar som grupp. Sedan innehöll modellen även en del tveksamheter där eleverna skulle kontrollera varandra genom att alla blev bestraffade om någon inte var där, men idén om att utveckla sitt lärande i samtal med andra och därigenom få syn på sitt eget lärande genom att kontrastera det med andras är god. Denna session följdes upp med en om att utveckla undervisning genom att blanda in blended learning och flippad dito. Metoderna i sig hjälper ingen, men det leder till att ett nytt lärande erbjuds, tror jag.


Imorgon blir det nya presentationer. Då blir det sannolikt nya silverkulor som skall revolutionera, men tittar man lite bortom dem finner man resonemang om lärande som räcker bortom tech-trenderna.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post4

Silverkulan

LärandePosted by Per Selin 2016-01-21 14:15:32

Första förmiddagen på mässan och jag har lyssnat på en paneldiskussion om flickor och teknik och en om framgångsrikt e-lärande. I bägge fallen användes metaforen silverkula (silver bullet) för att beskriva en perfekt lösning på problemet. Denna silverkula fanns (naturligtvis) inte, men det är lite intressant att man ser och hör metaforen på en mässa som BETT. Om det är något som skulle kunna vara en silverkula så är det väl informationsteknik i olika former? Det är åtminstone så man bitvis hör det.


Det var väldigt spännande att höra professor Averil MacDonald resonera om att flickor oftare än pojkar beskriver sig själva utifrån adjektiv (hur de är) istället för verb (vad de gör eller kan göra). Teknik beskrivs ofta (enligt MacDonald) utifrån vad den kan göra och inte vad den är. Här finns kanske en ingång. I paneldebatten om e-lärande påpekade en deltagare från Arts College i London att vi måste se till att göra samarbetet nödvändigt för att uppgiften skall kunna lösas, inte göra grupparbetet som sådant en tvingande del.


Det är riktigt spännande att se hur idéer om lärande sipprar fram här. Kunskapens kärna. Vad är det lärandet av teknik består av och hur beskriver vi det och hur manifesterar vi det? Vad vill vi lära våra elever och hur erbjuder vi detta lärande om vi låter dem samarbeta? Finns det ett lärande i samarbetet som inte finns i det individuella lärandet? Silverkulan kanske är att det inte går att prata om en generella nyckel till lärande utan att varje enskilt lärande kanske har sina egenskaper och kvaliteter och beroende på vad man vill att eleverna skall lära sig så behövs olika förutsättningar och arrangemang.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post2
« Previous