Skolutveckling

On the road againLärande

Posted by Per Selin 2018-11-10 11:53:42

Sandgärdskolan is back in Cyprus again. This time for a new Erasmus+ project. In this project, The art of Maths (TheAma), we will try to help Maths teachers to develop their teaching by creating tools for pupils where various forms of art are used as starting points. Sandgärdskolan will specifically lead on the Intellectual Outputs where drama, cinematography and literature are used. Finally some things in the Erasmus+ projects that touch upon my subjects.

Blog image

It felt a bit lonely to travel on my own, but that was compensated by the visits at the familiar spots Zanettos restaurant, where the abundance of food was just as ridiculous as the last time, and Piwo microbrewery where the handcrafted beer was just as exquisite as in May. I stayed at the same hotel too. The most striking difference was the amount of Eintracht Frankfurt supporters everywhere. They were playing Limassol in Europa League and had an impressive following. There must have been several thousands (5 000, according to this article) of black, white and grey dressed Germans in Nicosia.

The project was off to a good start with inspiring partners that promise this project to be a successful one. It will be great to meet with (and form) the local team next week. As soon as the topics and themes have been decided we will start working on a regular basis.

The meeting room was really interesting too. It was actually situated in the buffer zone in between the Cypriot and the Turkish side of Nicosia. A bit eerie feeling to pass by barbed wire on your way to the meetings, but the youth center that had been created (which hosted us with the meeting rooms) offered a hope for a better future.

Next meeting will be in Mons, Belgium in May. Already looking forward to it.They don’t knowGiGS

Posted by Per Selin 2018-11-02 09:43:18

Time for one of the last events in the GIGS project; the national multiplier where the results from the project are used to inform and inspire local teachers and stakeholders. It was our friends at University of Borås that hosted. Two interesting names had been booked to complement the presentation from Jonas, Anne-Sofie, Tobias and myself.

Associate professor Sylvana Sofkova Hashemi from University of Gothenburg is specialized in learning and ICT and talked about the newly revised Swedish curricula where digitalization is a key word. She pointed out that it is important that we consider what we want the pupils to do. Sometimes the hard ware is more focused than the learning. She seemed to be genuinely interested in our project though, and it seems as if we may have a start for future networking and collaborations.

Mats Larsnäs was also talking about the digital classroom, but more from the gadget point of view. Quite many examples of hands on tools for picture editing, 360 and VR were shown.

The afternoon was spent with a workshop where the 20+ participants tried Book Creator to make e-books similar to the ones we showed. The majority of the participants were primary school teachers and they seemed to enjoy themselves.

I have left the best part. We were actually five people from the project since we had invited one of the challenge creators, the (then) year-nine-students that planned and carried out teaching for younger pupils. Elvira talked about her experience and what she had brought from the project and used in her present (Science program with a focus on leadership at high school) education. We were all stunned by the talk and afterwards Jonas and I were invited to present at Hashemi’s department because she considered Elvira’s student perspective so powerful. Let me finish this post by quoting the end of it.

Now at high school, it's back to the usual again, record what the teacher says at the front, but I know something that everyone else does not know. I know that the subjects are so much more than just that. I know that there are several different perspectives. I know that behind each topic, even behind each word there is a whole world of different ways to look at what the teacher says. And I think that is the most important thing, to get the understanding that the subject is so much more than just sitting in school benches writing down what the teacher says. You can experiment, play, twist and turn, go down the depths, yes, do so much more than just take a note.Nya skolutvecklingsprojekt på gångLärande

Posted by Per Selin 2018-10-05 12:53:17

Det blir en spännande höst på Sandgärdskolan. Inte mindre än två olika skolutvecklingsprojekt kommer att inledas. Man skulle faktiskt kunna se dem som fyra.


Förmågan att lyssna och förstå engelska har länge varit en käpphäst för oss. Vad är det egentligen som är svårt när man tycker att detta är svårt och hur kan man i så fall undervisa om det? Vi har inlett med att låta alla elever i åren 7, 8 och 9 göra ett litet test i form av en del av det öppna nationella prov som finns och sedan svara på några frågor om vad som eventuellt är svårt. Det börjar redan utkristallisera sig några intressanta spår. Det har sannolikt med strategier för ordförståelse att göra. Om den enda strategin man har för att ta reda på betydelsen av ord man inte förstår är att söka i Google translate eller att fråga läraren blir det svårt att hantera hörförståelse.


Med bakgrund i detta test kommer vi gemensamt designa en lektion där strategier (eller något annat) undervisas. Denna lektion genomförs sedan i en av elevgrupperna och… Ja, vi gör en learning eller lesson study. I just fallet med engelskan skulle vi kunna göra en learning study eftersom variationsteorin finns sedan tidigare arbeten.


Det andra projektet är egentligen tre. När jag och Jonas var på NATDID i Norrköping i våras hörde vi om ett intressant arbete som tog sin utgångspunkt i reklamaffischer för “smutsig el”. Det var (tror jag) ett FoU-drivet i Stockholm där elevers förståelse för begreppet smutsig el undersöktes. Min spontana tanke var att detta är beroende på kontext. Om man befinner sig på en NO-lektion förstår man kanske begreppet på ett annat sätt än när man är i SO-klassrummet eller i svenskan.


Vi kommer att använda oss av reklamaffischer/budskap från kollektivtrafiken där elever behöver förstå såväl ett NO-innehåll som ett SO-innehåll och dessutom ords dubbla betydelser för att helt och hållet se helheten i budskapen. Designen är inte helt klar än, men det lutar åt att vi gör en NO-lektion, en SO-lektion och slutligen en svensklektion där de kritiska aspekterna för respektive ämnesinnehålls kunnande behandlas. På något sätt skall dessa lektioner syntetiseras. Förslag på hur mottages tacksamt.
Last night Variation theory saved my lifeLärande

Posted by Per Selin 2018-09-18 16:33:57

Lite ombyte är trevligt. Den senaste tiden har präglats av skolutvecklingsprojekt och konferenser som varit kopplade mer till skolvärlden än till forskarvärlden. Det var därför väldigt trevligt att snubbla in i forskarvärlden igen i och med det arbete som började med att min handledare på lic-avhandlingen, Mona Holmqvist, ville ha hjälp med lite empiri till en studie. Hur uppfattar elever begreppet lärande? Det kan måhända se ut som en fråga med begränsad bäring; varför är det intressant att veta? Är det inte bättre att fråga dem hur de ser på att läsa, eller att addera, eller något annat lite mer tydligt kopplat till praktiken i skolan? Tanken med den föreliggande frågan är dock att analysera samma data med två metoder, variationsteori och fenomenografi, för att därmed se hur dessa två kan samverka och berika varandra.

Det var således en glad överraskning när Mona en dag mailade för att berätta: 1. att jag gärna fick vara med mer i forskningsprojektet (mer än att bara bidra med insamlingen av empiri) och 2. att abstract skulle skickas till EARLI SIG9-konferensen i Birmingham. Det vill säga en vetenskaplig konferens inriktad mot fenomenografi och variationsteori.

Så, här är jag nu. I Birmingham, med konferensen bakom mig och nya intryck. Vad tar man med sig då? För det första är det stimulerande att åter vara i en miljö där man inte drar sig för att borra rejält djupt i teoridiskussioner. Det är även lite kul att vara på en sådan konferens när man inte lite lätt stammande drar preliminära resultat med en ofärdig analys där man försöker göra något oerhört originellt, men mest förvirrar sig själv och åhörarna. Det vill säga när man är doktorand. Nu är väl jag för all del bara licentiat, men jag behöver inte alls prestera ny forskning på samma vis och jag känner så mycket igen mig i de doktorander som gör sessionsbidrag där de inte riktigt klarar av att hålla ihop trådarna. Slutligen är det kul att vara lärare på en konferens av detta slag och kunna relatera till elever och klassrum med ett förstapersonsperspektiv. Inte ur ett observerande perspektiv.

Ett exempel på lärarperspektivet, och hur det faktiskt berikas av forskarögat. I en keynote visades ett exempel från en norsk lektion. Eleverna hade läst en novell och skulle berätta om sina tankar. De började lite trevande och sade saker som ”spännande”, ”kul” och något annat allmänt. Sedan kom två intressanta delar. En kniv var tydligen inblandad (nej, det var ingen Hassan-sketch) för den nämndes några gånger sade eleverna och spänningen stegrades på något annat sätt också. Här kände jag spontant som svensklärare att läraren måste fortsätta och nysta i diskussionen; varför nämns kniven? hur stegras spänningen? Med ett variationsteoretiskt perspektiv skulle man säga att här öppnas två dimensioner av variation som skulle kunna göra det möjligt för eleverna att urskilja två kritiska aspekter av lärandeobjektet ”novellanalys”. Varför nämns kniven? Kommer den till användning? Generalisera med Tjechovs gevär. Jämför med Strindbergs detaljer i Ett halvt ark papper. På samma sätt skulle man vilja jämföra med klassiska modeller av dramaturgi. Hur brukar en novell byggas upp? Är denna likadan? Vad skiljer sig åt?

Det var trevligt att träffa gamla bekanta från forskarskoletiden också och det blev uppenbart mot slutet att detta är en oerhört speciell miljö att befinna sig i. När vi vid sista dagens lunch pratade om vad andra från forskarskolan gjorde nu, och varför de fortsatt forska eller inte illustrerades detta med extremt genrespecifika skämt. ”Nej, han har nog inte urskiljt de kritiska aspekterna av det intressanta med att disputera” hette det när man ville förklara varför någon inte vill fortsätta mot doktor. Att över huvud taget dra ett skämt som detta är allvarligt. Riktigt illa är att samtliga vid bordet skrattade. Tur att det är svenska med 8a klockan 8.20 imorgon.Jersey girlGiGS

Posted by Per Selin 2018-05-18 21:52:16

'cause tonight I'm gonna take that ride,
Across the river to the jersey side,
Take my baby to the carnival,
And i'll take you all on the rides.

Tom Waits describes the feeling of having your loved one on the other side of a river and all you think about is seeing her again. Even though it will be a ride away from your friends and your home you would want to go there.

Yesterday Jonas and I made a very quick trip to the northern part of Nicosia, the one behind the wall. When we went here we were aware of the fact that Nicosia and Cyprus is still divided, but we did not know what the people actually thought about the division. Many people we met said things that made you wonder if they have not really heard about things like critical thinking and human behavior. On the other hand there was this taxi driver that told us that he goes to the northern part every night to fill his car.

What about the activities then? A really great thing we did yesterday (Thursday) was that we demonstrated the global stem challenge that was used by the Swedish girls. And we did it by having a lesson with the Cypriotic kids. It is really exciting to be able to teach so far away from your own school and realize that it is basically the same feeling. Think about that the next time you hear strange stories about what somebody is like or what some nationalities are like. We are more alike than we are not.

Blog image

This text is finalized on board the flight from Larnaca to Vienna. My flight became delayed and I would miss the connection in Frankfurt. The kind people at the airport changed my booking as I was waiting by the desk. You see, problems can be solved. They should not be made into bigger ones.First things firstGiGS

Posted by Per Selin 2018-05-16 17:38:06

Today’s activities in the GiGS project included a visit to the KIOS research center which is a part of the university of Cyprus. The main focus for the presentations was the use of digital technology to improve life in many ways. We got to see systems for monitoring report on water pipes and electrical wires. There were also impressive drones and impressive examples of coding to make them identify problems in fire extinguishing.

The first thing we did was to listen to a presentation on artificial intelligence and the message that came out was that a smart item does not have to be that intelligent. It only has to react to certain stimulus. This reasoning sounded a bit strange to me, but when learning was later on defined very crudely as reacting to a certain impression and then drawing a conclusion from it, I realised that the behaviouristic model was the only one used. OK, it may be practical.

But think about it for a while. What would happen to the idea of AI and “smart” everything if we would take on another idea for learning. Let’s say that knowledge is to interact with tools in an appropriate way and that learning is to do it better and better. Would a cruise control (this was used as an example of a smart item that we didn’t think about) be considered smart? Would an app that sends a message from the fridge to your phone to indicate that you are out of milk be smart?

What if we consider learning to be discerning of critical aspects of an object of learning. Would that perhaps help the people that program autonomous cars to separate a stone from a hedgehog on the road? Perhaps these things are only interesting on a philosophical level, but I cannot help being a bit upset when some things (like theories of learning) are treated so shallow in such an advanced example of research as AI.

There was one thing though that upset me for real. When the presenter talked about fire extinguishing and smart buildings he used the utterly tragic example of the fire in Grenfell Towers. If the building had been smart, the firemen would have known that they could have gone in, even though it may have appeared to be too hot. I do not think that lack of technology was the issue there. Grenfell has still not been rebuilt. People are still not able to return to their homes. Earlier in the presentation a message was that the human brain does not need to be involved in a smart item. Perhaps not, but a human heart does and there are many hearts of politicians that are missing in the case of Grenfell.


Stormzy at the Brit Awards: "Yo, Theresa May, where's the money for Grenfell?"

The Right ProfileGiGS

Posted by Per Selin 2018-05-14 17:30:36

Hello GiGS my old friend. I have come to talk with you again.

So. A new partner meeting in the Girls into Global STEM project and this time we all meet in Cyprus. The issue of this week's meeting is to evaluate and rework the teacher training activities that have been carried out in each country.

The hosts have invited us to the Grammar School in Nicosia which is surely an impressive sight. The surroundings are beautiful and the buildings are extremely well equipped and modern in all ways possible. We were treated with a visit to the robotics lab and I am rather sure that few Swedish schools can match those possibilities. It was also very obvious that they wanted to promote their school. Everybody in the staff tried their best to impress us in a positive way.

One of the things on my personal to-do-list was left hand driving and now I can proudly say that I have not only driven on the left hand side in a car with the steering wheel on the right side (but not the correct). I have also driven in a roundabout, overtaken another car and managed the narrow alleys of the old town.
Jonas and I deliberately took a de-tour on our way back from the Grammar School to the hotel and managed to get a view of rural Cyprus. Interesting to see these giant cacti, derelict houses and olive trees.Is there a doctor in this room?!Lärande

Posted by Per Selin 2018-03-15 11:34:39

Trots att jag inte kan peka på någon speciell titel kan jag se den typiska filmscenen framför mig. En person har svimmat eller hamnat i ett akut sjukdomstillstånd och det behövs hjälp. Fort. Gärna av någon kvalificerad. Tanken slog mig lite när fobasNT18 inleddes i tisdags morse. Där satt jag bland alla NO-lärare och –forskare (tillsammans med folk från Skolverket och något science center). Om det skulle uppstå en situation där det snabbt behövdes en språkdidaktiker kunde jag ställa mig upp och tillhandahålla mina tjänster på nödsignalen ”Is there a language teacher in this room?!” Jag hade nog varit den enda tillgängliga.

Vad kan man då få ut av en konferens som så tydligt riktar sig mot NO- och teknikämnenas didaktik om man är lärare i svenska och engelska? En hel del visade det sig. I den första keynote-föreläsningen presenterade Dr Helge Dresch resutat från studier där elever använde sig av teleologiska och antropomorfologiska förklaringar till naturvetenskapliga företeelser. De gav alltså naturvetenskapen mänskliga egenskaper som inre vilja. Giraffen har utvecklat lång hals för att den vill nå de höga grenarna eller positivt laddade atomkärnor lockar till sig och dra åt sig negativt laddade elektroner. Detta är för mig samma självmål som att förenkla för eleverna av välvilja och göra det så mycket så att generalisering inte längre går att göra. Att kalla preteritum för dåtid till exempel. Funkar kanske till viss del, men blir svårt när andra språk skall diskuteras.

Onsdagens keynoteföreläsare doktoranden Ulrika Ryan från Malmö universitet pratade om digitala verktyg i matematikundervisningen. Hon sade att hon kände sig som en katt bland hermelinerna som matematiklärare bland alla NO-människor. Jag förstår vad hon menar… Det bjöds på en gedigen genomgång av datorstöd och en metafor som användes kommer jag ta med mig. En pensel kan användas till många olika saker. Allt från att måla en vägg till att måla et konstverk. Avgörande är ens kunskaper och mål med verksamheten. För Ryan var penseln en metafor för datorn och för mig kan det vara såväl dator som ordinlärning som en massa andra företeelser. Det är användningsområdet som avgör, inte verktyget i sig.

Blev det någon kultur i Norrköping då? Absolut. Till att börja med var konferensen lagd i lokaler som angränsade till den vansinnigt vackra och dramatiska miljön runt de gamla industribyggnaderna som kantar Motala ström genom centrala staden. Det är svårt att argumentera emot påståendet att ”vi har Sveriges vackraste campus”. Kulturdel 2 kom när Jonas och jag gick från hotellet dag 2. ”Kan undra om Broadway finns på riktigt?” funderade Jonas när vi pratade om Eldkvarn (som vi gjorde en del under de två dagarna). ”Tja,” sade jag och tittade upp. ”Det skulle ju kunna vara denna gatan?” Vi gick då på Bråddgatan och bara en liten bit längre fram såg vi etablissemanget Café Broadway på höger sida. Det fick bli en kaffe och chokladboll där när vi väntade på tåget. Tyvärr hade vi redan ätit lunch, vilket uteslöt en legendarisk äggmacka, men det var inget tvivel om att detta var stället där Eldkvarn en gång inledde sin karriär. Kan undra om det var här Plura fick idén om att göra matlagningsprogram i TV med bar överkropp också?

Vår egen presentation? Jodå. Det kändes som att publiken var intresserade och framförallt av e-boksskapandet i GIGS-projektet. Det är väldigt roligt att bli igenkänd också. ”Jag såg er presentera på Lärarnas forskningskonferens i höstas”.

Tack till NATDID på Linköpings universitet för två intressanta och givande dagar. Vi har fått massor med intryck och inspiration. Nu drar vi igång ett nytt forskningsprojekt.