Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

GIGS Warsaw

GiGSPosted by Per Selin 2017-02-09 18:27:14
So, the second face-to-face meeting in the GIGS project is halfway through. The day started a bit slow with slight problems accessing the venue for the meeting. No real worries since that only meant that we could begin with one of the favourite Swedish activities - fika. Coffee break.

We thought we were off to a flying start in Sweden with our work, but the other countries have also done surveys and started with the work on the STEM challenges. It is nice to hear about possibilities and obstacles in Cyprus and the UK to understand that the world of teaching is to a large part global.

It was good to hear that we have a new Polish partner school. What is strange though is that it seems that our previous partner school was not the only school closing down. It is apparently many schools that are closing due to a new organization on a national level. The populistic and conservative politicians here in Poland are obviously just as hard to keep away from the school as the ones are in Sweden.

We stay in the very center of Warsaw and the first sight we spotted, Jonas and I, when we got up from the train station was the Palace of Culture. I know that many Polish citizens have mixed emotions about Stalin's birthday cake, but it is impressive and together with the giant wide avenues it really sums up the former East Europe for me.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post34

GIGS - The saga continues

GiGSPosted by Per Selin 2017-01-19 13:21:31

Since we might get international readers on this blog post, it will be in English. I think that the potential Swedish readers will get by too.

So, the challenge creators work with with solar energy continued with a new solar oven today. It turned out to be a major disappointment. Nothing really happened and the water never got any warmer than 40º C.

Something that did work was the solar driven dog that wigged its tail once under the sun lamp and also the solar panel that could provide a capacitor with electricity enough to flash a light. A fan was also constructed that was fueled with solar power.

The second half of the morning was allocated to start planning for the field day with the younger pupils. It was truly interesting as a teacher to discuss lesson planning with pupils and getting their views on how long 12-year-olds would be able to concentrate before they needed to get down to practical action.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post33

En skölle blett tekniklärare

S.T.E.MPosted by Per Selin 2016-12-16 16:57:43
För några år sedan hade jag en elev som bekymrade sig lite för min arbetsbörda. När han insåg att det inte bara var han, utan även alla hans klasskamrater och eleverna i den andra parallellklassen som lämnade in bokrecensioner samtidigt (nåja, alla lämnade inte in riktigt i utsatt tid då heller), tyckte han nog att svensklärarna hade en hög arbetsbelastning. Man skulle bli tekniklärare, var hans syn på saken. Dessa hade, ansåg han nog, inte riktigt lika mycket bedömning att göra i efterhand.

Under de två dagar jag och Jonas, med förstärkning från Anne-Sofie och Tobias idag, haft STEM-utmaningar med eleverna har jag faktiskt till viss del fått vara tekniklärare och jag måste säga att det varit fantastiskt roligt att se de elever jag undervisar i svenska och engelska normalt sett i andra sammanhang. Det är verkligen ett annat lärande. Jag skulle dock vilja hävda att påståendet att man lär sig av att göra inte stämmer. Man lär sig genom att göra. En petitess kan tyckas, men de två utmaningar som konstruerats idag och igår visar detta tydligt. Hade eleverna först gjort en vindsnurra som lyfter en vikt och sedan fått spåna fritt kring det som händer tror jag inte att de hade kommit fram till alls samma utvecklade lärande som när de först fick veta vad energi är, olika energiformer och sedan fick se och uppleva hur rörelseenergin omvandlades till lägesenergi. På samma sätt blev lärandet kring värmeenergin i korvugnen mer strukturerat.

Så nu kan jag säga att jag i alla fall vet till viss del hur det är att vara tekniklärare. Men jag tror ändå att jag i slutändan föredrar att vara språklärare. Vi har ju den tysta läsningen.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post32

Mer byggande

GiGSPosted by Per Selin 2016-12-16 14:56:41
Andra dagen med STEM-utmaningarna gick vi in på solfångare. Efter att Anne-Sofie gett eleverna en gedigen genomgång om hur en solcell funkar började några av dem att bygga en solfångare som skulle tillaga en korv. Vi fick även ett intressant tips på ett forskningsprojekt i Karlstad där nya slags solceller skall prövas ut. Vi skickade ett mail och hoppas på positivt svar.Under eftermiddagen kom även Tobias från Högskolan i Borås på besök. Vi bestämde att det blir fler tillfällen under vårterminen som hans kunskaper vad gäller e-boksförfattande kommer att komma väl till pass.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post31

The challenge is on

GiGSPosted by Per Selin 2016-12-15 21:43:28
Nu är det igång. På riktigt.

I och med terminens första dag för elevens val är våra GIGS-elever igång. Det område vi blev tilldelat är FN:s globala mål "hållbar och förnyelsebar energi". Efter att ha diskuterat olika energikällor och energiformer med eleverna kom vi fram till att de energikällor som är rimligast att bygga vår STEM-utmaning kring är vindenergi och solenergi. Det är dessa som passar bäst i ett globalt perspektiv också om man tänker sig hur ett litet samhälle i en lite skala skulle kunna producera sin egen energi. Det är inte riktigt rimligt att bygga ett kärnkraftverk i byn och vatten är alldeles för mycket en bristvara på många ställen för att använda som energikälla.

Dagen innebar att eleverna började skriva på de texter som kommer att ligga till grund för undervisningen som kommer att bedrivas för de yngre eleverna under vårterminen. Det funderades också på hur vi kan använda ingenjörskonst och teknik för att lära de yngre (och dem själva) mer om hållbara energikällor. Resultatet idag blev en prototyp för ett vindkraftverk. Imorgon kommer vi kanske att beräkna hur mycket energi vi får ut av det.
Imorgon kommer vi också ta tag i solenergin. Eleverna Elvira och Emelie var ute och fotade lite vid sjön för att kunna illustrera den kommande boken. Säga vad man vill om andra energikällor, men frågan är om det finns någon som kan tävla om det estetiska värdet.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post30

Skola på Högskola

LärandePosted by Per Selin 2016-12-06 20:46:42
För några (eller rättare sagt 8) år sedan arbetade jag på Högskolan i Borås. Det var intressant och givande att befinna sig i två verksamheter, men samtidigt en smula arbetsamt att ha två arbetsplatser med dubbel administration och allt vad det medförde. Jag slutade dock inte på grund av det utan för att det inte gick att förutse från termin till termin hur mycket jag skulle jobba, och det var inte hållbart från Sandgärdskolans sida.

En examination som jag var med om att skapa lever fortfarande kvar, nämligen de studentledda lektionerna i engelsk grammatik som testar av studenternas grammatikkurs. Det fanns för 8 år sedan en ambition att all undervisning och all examination på högskolan skulle vara så verklighetstrogen som möjligt och när frågan om vad studenterna egentligen behöver sin grammatik till dök upp var det raka svaret "till att undervisa om grammatik". Därför består nu fortfarande examinationen i grammatik för blivande 7-9-lärare i engelska av att planera och genomföra undervisning om ett avgränsat grammatiskt moment. Till detta behövs elever och när jag jobbade på högskolan föll det sig naturligt att komma in med elever och det har jag fortsatt med.

Vad har då detta med skolutveckling att göra? Jo, detta är ett alldeles utmärkt exempel på fruktbart samarbete mellan högskola och grundskola. Högskolan får in något de saknar (riktiga elever) och grundskolan får något annat (en ny miljö, möjlighet till en utflykt och undervisning på nya sätt). På vilket sätt skiljer sig detta från VFU kan man undra. Studenterna har ju sina platser och sina möjligheter att möta elever. Det blir dock något annat när den examinerande och därmed utvärderande läraren kommer från högskolan. Man bedöms utifrån andra kriterier än de som används vid planering och genomförande av lektioner under VFU.

För oss som grundskola är högskolan en viktig kontakt att ha. För att skolan skall kunna vila på vetenskaplig grund måste det finnas ett naturligt och tätt samarbete mellan högskola och grundskola. Återigen, det går inte att jämföra med att vara VFU-skola. Denna kontakt har gett oss personliga kontakter och möjligheter att delta i internationella projekt som vi nog inte haft annars. Det är viktigt att det finns en naturlig kommunikation, som inte enbart rör administration av VFU. Jag hann faktiskt träffa Anne-Sofie från GIGS och utbyta några tankar inför torsdagens virtuella möte.

Hur ser slutligen eleverna på detta. Tycker de inte att det är trist att ha fem liknande lektioner i engelsk grammatik i rad? Jag tror faktiskt inte det. De verkade entusiastiska och glada och var pigga (-re än vanligt) på att svara på frågor. För något år sedan frågade jag en elev vad detta berodde på och fick ett ganska intressant svar. De identifierade sig med studenterna. "De gör ju prov, Per. Då måste vi hjälpa dem." Under dagens lektioner kunde jag känna igen tre av studenterna som elever som tidigare gått på Sandgärdskolan varav en av dem haft mig i svenska och engelska. Jag tror att jag även idag fick några elever att identifiera sig med studenterna, inte nödvändigtvis på så sätt att de vill bli engelsklärare, men på så vis att de vill studera på högskola. Det är viktigt på riktigt.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post29

Gemensamma satsningar

FöreläsningarPosted by Per Selin 2016-11-16 09:26:17
Borås stads skolorganisation förändras. Huvudansvaret kommer framöver inte att ligga på kommundelsförvaltning, utan på en gemensam grundskoleförvaltning. Ansvarig för denna var ute på skolan för att presentera sig och sina idéer för några veckor sedan. Jag och Jonas tyckte att det var sunda idéer om skolutveckling som hördes. Det som sades kan sammanfattas med att har man en bra idé för sin skola skall man försöka genomföra den och då vill förvaltningen gärna erbjuda stöd på olika sätt. Däremot var man inte så sugna på stora gemensamma projekt som alla skall applicera på sin lokala verksamhet.

Vi pratade en del om detta efteråt, både på skolan och under vår tid i Hull. En sak vi aldrig frågade den nye chefen, men funderade på, var vad som skulle hända med Utvecklingsenheten. De lever ju till viss del på top-down-aktiviteter. Igår var det förstelärarkonferens i Borås. Den nye chefen talade igen och pratade då återigen om att lita på lärarnas kompetens och omdömen vad gäller utveckling. Det som sedan följde var lite märkligt. Den föreläsning som kom kan nämligen mycket väl tolkas som att alla förstelärare i Borås grundskolor (i alla fall de som var på konferensen) nu får i uppdrag att göra en organisationsanalys för att därefter stärka det kollegiala lärandet. Top-down. Man skulle å andra sidan kunna tolka det som att organisationsanalysen skall leda till att man lokalt på respektive skola kommer fram till vad som behöver stärkas i just den lokala organisationen och sedan får stöd i de åtgärder/förändringar man vill genomföra. Vi hoppas på det sistnämnda.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post28

GIGS - off the record

Idéer och infallPosted by Per Selin 2016-11-12 21:15:35
Det är mycket att göra och ett späckat schema när man åker iväg. Naturligtvis skall tiden utnyttjas, det vore lite tidsslöseri att åka iväg flera timmar med flyg och sedan ha en massa tid att slå ihjäl. Men samtidigt vill man inte bara se ett mötesrum och ett hotellrum när man är borta.

Jag nämnde för några dagar sedan att Hull är England på riktigt. Den känslan var verkligen påtaglig. Nedan ses några foton som visar på de urtypiska engelska husen som hittades. Man hade inte blivit förvånad om kommissarie Morse eller Barnaby dykt upp. Eller för den delen om Paul Weller eller Morrissey hade dykt upp och sjungit en snutt.
Egentligen skall det som händer efter arbetsdagarnas slut vara konfidentiellt. Men vissa saker är för bra för att inte dela med sig av. Jag tänker då inte på besöket på puben Ye Olde White Harte där det planerades för två sammansvärjningar för att ta död på kungen under 16- och 1700-talet (bägge misslyckades). Jag tänker inte heller på fredagens besök på pub för att se England-Skottland. Det som måste skrivas hem om är besöket på den legendariska rockklubben The Adelphi. Band som Oasis. Pulp, Manic Street Preachers och Radiohead har spelat här och i onsdags spelade The Wave Pictures och Nervous Twitch. Nej, det är inga band som dominerar listorna. The Adelphi visade sig ligga i bottenvåningen av ett till synes helt vanligt bostadshus (tvåvåningshus som i princip alla andra i Hull). Man gick in genom en anonym bakdörr som mycket väl skulle kunna lett till soprummet. Man kom in i vad som mycket väl skulle kunna vara soprumskorridoren. Ett besök på toaletten visade att det mycket riktigt var soptunnor bakom nästa dörr. Om man dock valde att gå in genom dörren märkt "concert room" öppnade sig en port till mitt 90-tal. Det såg ut som en blandning av Kårhuskällaren, Magasinet och Kompaniet. Banden visade sig vara briljanta. Nervous Twitch lät som en helig blandning av Ramones, Shangri-Las och Blondie. De hade dessutom den fantastiska smaken att spela en cover på Jesus and Mary Chains "Head On".
Huvudbandet The Wave Pictures var nog egentligen lite duktigare och mer rutinerade, men det spelar som alla vet ingen som helst roll. Bra var de. Lät som Jonathan Richman.

  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post27
« PreviousNext »