Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Inkluderande undervisning

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-26 16:34:13
Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia på gymnasiet. Hon pratade om hur man skapar en inkluderande undervisning där alla kan delta. I sin föreläsning berättade hon om viktiga faktorer för att lyckas med sin undervisning:

1) Arbeta med relationer
Detta är något som jag själv tycker är en nyckelfaktor för att lyckas med sin undervisning. Detta tog även Simen Spurkland upp i sin föreläsning. ”Elever som tror att läraren gillar dem lär sig mer. Du måste kunna säga minst två positiva saker om varje elev.” Jenny pratade om vikten att se varje elev, att skapa ett bra klimat i klassrummet, alla ska kunna samarbeta med varandra, både elever och lärare.


2) Arbeta i process
Här handlar det om att skapa en struktur för eleverna. En process där de känner igen sig och får guidning av lärare och kamrater innan de själva tar sig an en uppgift. Jenny berättade att hon oftast inleder med att modellera, sedan löser eleverna uppgiften tillsammans i grupp, därefter enskilt. På det viset är eleverna bättre förberedda att lösa den uppgift de ställs inför.


3) Arbeta med stöd
Jenny pratade här om kompensatoriskt stöd, t ex talsyntes. Hon pratade också om skrivmallar, att undervisa i lässtrategier och filmade instruktioner så att eleverna kunde se dessa flera gånger. Men framför allt var det viktigt att stödet ska finnas där från början. Eleven ska inte behöva misslyckas först, innan stödet sätts in.

4) Arbeta med dialog och elevaktiva uppgifter
För att få med sig eleverna eleverna vill Jenny att de ska bli medskapare i sitt lärande. Som exempel gav hon boksamtal i podcast, jobba med begrepp i Kahoot, Animoto etc.

5) Formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt
Dessa två områden är ju något som vi i Borås arbetat mycket med de senaste åren och här fick vi lite repetition om hur detta kan hjälpa oss att bli framgångsrika i arbetet med eleverna.

Sist men inte minst pratade Jenny om vikten att ha höga förväntningar på våra elever!

Tills sist ytterligare ett citat från föreläsningen med Simen Spurkland; ”Du bli icke god alene”, om hur viktigt det är med kollegialt lärande. Simins föreläsning var intressant, men vet inte riktigt om jag håller med om informationen i programbladet: ”Föreläsningen sker på lättförståelig norska” :-)

  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post15