Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Tankar på ett tåg

FöreläsningarPosted by Malin Egardt Kaplan 2016-04-28 15:54:05
På väg hem efter tredje och sista SETT-dagen. Vi är nog alla ganska trötta och nöjda. Det har varit givande dagar, med en viss ojämnhet när det gäller kvalitén på föreläsningarna, men sammanfattningsvis väldigt intressanta! Jag inledde dag 3 med att lyssna på Ann-Sofie Jägerskog, som talade om att arbeta på vetenskaplig grund med inom skolan. Hon tog upp fyra grundfrågor som vi behöver ställa oss i allt arbete med skolutveckling och kvalitetsarbete:


1) Vad baserar vi vårt utvecklingsarbete på i skolan? Ann-Sofie Jägerskog menade att vårt utvecklingsarbete ofta görs utifrån vilka vindar som blåser för tillfälle. Vi matas med sådant som kommer utifrån, andra beslutar om vad vårt utvecklingsarbete ska fokusera på. Bättre att titta på den verkliga situationen och på ett systematiskt sätt reda ut var problemen och utmaningarna finns. Sedan basera vårt utvecklingsarbete på detta. Vi behöver själva driva vårt utvecklingsarbete - det behöver komma inifrån oss själva och från vårt eget klassrum.
2) Vem kan och bör lägga den vetenskapliga grunden i skolan? Forskningen bedrivs på högskolenivå och resultaten förs vidare till skolan för att implementeras. Då uppstår ofta problem när det gäller lärarnas benägenhet att implementera forskningen. Är forskningen inte alltid relevant? Är den på en alltför allmän nivå? Skolan skulle kunna bidra mycket mer - forskning av och för lärare. I en drömsituation sker hela tiden ett ömsesidigt utbyte på lika nivå mellan akademi och skola.
3) Vilken roll har jag som lärare i byggandet av den vetenskapliga grunden? Vi tar ofta rollen som konsument av forskning, men vi skulle i stället kunna vara aktiva producenter.
4) Hur byggs den vetenskapliga grunden? Viktigt med undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning, på en detaljnivå som gör den relevant för undervisningssituationen i klassrummet.

Utmaning: skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Hur kombinera dessa två? Ann-Sofie Jägerskog tog upp ett exempel från Fryshusets gymnasium: Här hade man tagit upp behovet av ökad måluppfyllelse. Pedagogerna arbetade i ämnesgrupper, och varje ämnesgrupp fick formulera ett utmaningsområde, något som eleverna hade särskilt svårt för. Därefter skedde en systematisk granskning av elevmaterial, man analyserade och drog slutsatser (även med hjälp av aktuell forskning), som sedan ledde till förändring i undervisningen. Ämnesgrupperna delade med sig av sina resultat till andra pedagoger.

Ann-Sofie Jägerskog menade att detta arbete hade gett upphov till ett ökat ämnesdidaktiskt kunnande och en ny sorts didaktiska samtal. Utan att avfärda gemensam fortbildning, betonade hon hur viktigt det är att utvecklingsarbetet utgår från den konkreta undervisningssituationen. Jag tyckte hennes tankar var intressanta att ta del av. Kanske något att inspireras av under nästa läsår?

  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post19