Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Relationer, relationer, relationer

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-28 16:31:47
Tre dagar, elva föreläsningar… Det flera av dessa föreläsare tar upp är vikten av goda relationer för att vara framgångsrik med sin undervisning. Engagemang, höga förväntningar och se varje elev. Gärna med avväpnande humor också. Lättare sagt än gjort? Jo kanske, men jag håller verkligen med om att goda relationer är något som hjälper mig att få med mig eleverna på tåget (vilket leder till att de vill lära sig mer).

Aiman Jihar menar att tillsägelser är det vanligaste sättet för vuxna att utöva makt över barn. Då blir motstånd (och trots) det vanligaste sättet för barn att hantera den maktlöshet som uppstår. Vid konflikt med elev kan man som lärare bli arg och frustrerad och då tillrättavisa eleven (framför allt om eleven inte lyssnar vid första tillsägelsen). Detta kan leda till ännu större motstånd och göra att framtida samarbete med eleven blir lidande. Aiman tipsar och ger exempel på avväpnande kommentarer som förhindrar en maktkamp mellan lärare och elev. Det är också lättare att få eleven att samarbeta genom att visa att man bryr sig och bygga upp en god relation. Säg ”Hur tänker du nu?” istället för ” Lägg av med det där annars får du gå ut!”

Malin Wiklunds föreläsning (Att gilla olika. På riktigt) handlade om hur skolan kan organisera en inkluderande undervisning. Även Malin pratade mycket om ledarskap och hur man bygger relationer med eleverna. Malin berättade om hur de på Tyresö Gymnasium (Second Chance School) arbetar med att eleverna ska få en positiv start med lära-känna-samtal innan skolstart och genom att i början bygga undervisningen på elevens styrkor. Att i klassrummet utgå från den eleven som behöver mest stöd och planera utifrån dennes behov. Goda relationer skapar tillit och trygghet, vilket ger goda förutsättningar för elevrea att lyckas!

Micke Gunnarsson är en otroligt inspirerande föreläsare och väckte många tankar om relationer, förhållningssätt och kommunikation. Det var underhållande att lyssna, men jag vet inte om det var så mycket nytt egentligen. Men måste det vara något nytt för att det ska ge något? Klassar detta mer som en MåBra-föreläsning.

Den sista jag lyssnade till var ”Gympaläraren” Kalle Zackari Wahlström. Jag ska erkänna att innan jag såg första programmet var jag skeptisk. Ämnet heter ju Idrott och Hälsa och TV-seriens namn antyder att ämnet är likadant som för 30 år sedan. Jag har sedan sett samtliga avsnitt och tycker att Kalle har lyckats med sitt mål, som var att skapa en debatt om att ungdomar rör sig för lite. Han berättade i sin föreläsning att i den ursprungliga programidén skulle han vara någon slags ”Gympalärarsuperhjälte”, som kom in på en skola och skulle få alla elever att förstå hur viktigt det var med träning. Dock insåg han att hans funktion blev en helt annan, att det handlade om relationer, om ungdomar som mådde dåligt, som inte hade någon vuxen att prata med.
Kalle klev in på Vanstaskolan i Ösmo och började bygga goda relationer med dessa elever och det gjorde han så framgångsrikt att de började delta på lektionerna. Återigen detta med relationer!

Han betonade att det är vi själva som bidrar till en förändring. Det är vi lärare som kan hjälpa till att få in mer rörelse i skolan. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Det känns bra att vi på Sandgärdskolan redan har kommit överens om att införa mer rörelse under skoltid (dessutom på vetenskaplig grund). Nu måste vi bara påminna varandra så att det inte glöms bort bland alla Nationella prov, uppgifter och annat som ska göras. Självklart fick det bli en selfie också. Gympaläraren och Idrottsläraren!


Det jag tar med mig från SETT2016 är:
1) Relationer, relationer, relationer
2) Engagemang
3) Shift - Att inte hamna i maktkamp

”Det är en stor konst att möta människor där de är, inte där man önskar att de skulle vara”
Micke Gunnarsson


  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post20