Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Susanne Frostenäs inlägg från SETT

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-05-09 08:50:55


Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!

På väg hem efter tre fantastiska, inspirerande dagar på #SETT 2016. I år hade konferensen tre huvudspår: inkludering, vetenskaplig grund och lärmiljöer. Själv har jag främst fokuserat på att gå på de föreläsningar som har handlat om inkludering och vetenskaplig grund. En röd tråd och ett tydligt budskap under dessa dagar har varit vikten av relationer. Vikten av att man som vuxen är genuint intresserad, engagerad och motiverad att förstå eleverna och vilja lära känna dem som grunden till en relation. Denna relation ligger sedan till grund för den fortsatta relationen i lärandet och klassrummet. Det blir som ett kontrakt som främjar ett samarbete mellan elev och lärare.


Först ut var Jenny Edvardsson: Hur skapa en undervisning där alla kan delta? inkluderande undervisning. Hon beskrev sitt arbete med hur hon konkret arbetade i klassrummet för att ha en undervisning som når alla. Det man slogs av var med vilken värme och vilket engagemang hon talade om sina elever. Hon avslutade med att betona vikten av höga förväntningar på elevernas förmåga och vilja att lära sig. Barn gör rätt om de kan! För mer information kan ni läsa min kollega Camilla Hedlunds sammanfattning av föreläsningens innehåll.

Peter Friberg, psykolog pratade om Att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Även han pratade om relationer. Som vuxen ska man skapa en allians genom att skapa en relation. Lyssna på dem och visa förståelse. Visa ett genuint intresse genom frågor. Inte skälla, gnälla, tjata! Barn väljer att göra rätt om de kan!

Föreläsningen Shift vem vinner maktkampen? med Aiman Jihar lärde oss att det fungerar i samspelet när eleven har en stark tillit och relation till läraren. Du kan lita på mig! Shift innebär att flytta fokus från skälla, gnälla och tjata till att reflektion kommer till stånd. Inlärning sker vid reflektion kring hur beteendet påverkar andra och sig själv.
Han talade dessutom om ytbehandling (tillsägelser och tillrättavisning) och grundbehandling: att verkligen gå till djupet med att förstå varför ett visst beteende uppstår och reflektera kring hur det kan förändras genom att ställa öppna frågor. Vi ska skapa en allians, ett allianskonto som tål att sättas in på men även uttag.

Ytterligare en föreläsning Att gilla olika. På riktigt med Malin Wiklund betonade vikten av goda relationer. Det som gjort störst skillnad för eleverna i deras skolframgång är relationer mellan lärare och elever. Eleverna ska känna trygghet, tillit, glädje. De känner sig välkomna när eleverna blir sedda genom att vi känner till deras styrkor och behov av stöd. Skapa relation genom att visa nyfikenhet. Visa din kompetens genom skolfokus och genom följdfrågor visa glädje och trygghet. På detta sätt visar du att eleven att hen kan lita på dig!

Även Kalle Zackari Wahlström, ”Gympaläraren” pratade om att ordna så det blir bra för eleven. Vi vuxna måste engagera oss för att få ungdomarnas förtroende och tillit. Vi måste lyssna och agera för att åstadkomma en skillnad.

Jag tycker att jag är en lärare som har lätt för att skapa relationer till eleverna så en god bit har jag kommit, men mitt stora utvecklingsområde är Shift! Byte av fokus i det som kan bli en maktkamp.
Shift! Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!


/Susanne Frostenäs  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post22