Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Nytt skolutvecklingsprojekt

S.T.E.MPosted by Per Selin 2016-10-26 13:27:15
Sandgärdskolan har blivit med ett nytt projekt! Genom lite bananskalshalkande har vi, som svensk partnerskola till Högskolan i Borås kommit med i ett Erasmus-finansierat projekt som heter GIGS (Getting Girls Into Global STEM). Grundantagandet är att framtidens medborgare kommer att behöva djupare kunskaper i det som på engelska benämns med akronymen STEM (Science Technology Engineering Mathematics) och att de inte är tillräckligt intresserade av dessa ämnen (som faller in i skolans NO huvudsakligen). Den minnesgode kommer ihåg att detta var ett av de områden som Johan var mest intresserad av på BETT i januari. Det finns alltså en IKT-ingång här också.

Johan har bytt arbetsuppgifter på skolan och det blir därför jag och Jonas som kommer bli engagerade från Sandgärdskolans sida. Fördelningen är sådan att Jonas tar hand om det ämnesdidaktiska och jag tar hand om den bit som faller in under praxisnära forskning. Det som gör detta projekt allra intressantast för mig är att eleverna är så delaktiga i utvecklingsarbetet som de är.

Jag och Jonas verkar förstå detta arbete och projekt lite mer för varje gång som vi är i kontakt med de huvudansvariga på universitetet i Hull, men allt skall börja med lokalt implementerade STEM-utmaningar. Dessa utmaningar förstår vi (just nu) som arbetsområden i NO. Det kan till exempel vara vattenrening för en ökad förståelse för vattnets betydelse för livet. Varje partnerskola (det finns fyra totalt) får en STEM-utmaning som man är huvudansvarig för och blir samtidigt medhjälpande skola till ett annat. Eleverna kommer in på så vis att det är äldre elever (i vårt fall elever i år 9) som skall planera undervisning i det aktuella området för yngre elever (i vårt fall år 6). Erfarenheterna från arbetet med planering, genomförande och utvärdering av undervisningen skall sedan leda till ett e-läromedel som skrivs av eleverna tillsammans med elevkollegorna från de andra länderna.

Förutom den elevaktiva delen av projektet kommer även en digital resurs för lärarutveckling att skapas och en resurs för lärarutbildning. Det är därför även lärarutbildningar i de fyra länderna kopplade till projektet. I Sverige följaktligen Högskolan i Borås.

Som tidigare nämnt förstår vi innehållet och målen lite annorlunda och bättre för varje gång vi kommer i kontakt med de andra, och allt är ännu bara i sin linda. Första fysiska träffen är i Hull 10-11 november. Mer om detta kommer att komma.

Ytterligare information om projektet och om de deltagande skolorna finns på http://gigsproject.eu/  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post23