Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Gemensamma satsningar

FöreläsningarPosted by Per Selin 2016-11-16 09:26:17
Borås stads skolorganisation förändras. Huvudansvaret kommer framöver inte att ligga på kommundelsförvaltning, utan på en gemensam grundskoleförvaltning. Ansvarig för denna var ute på skolan för att presentera sig och sina idéer för några veckor sedan. Jag och Jonas tyckte att det var sunda idéer om skolutveckling som hördes. Det som sades kan sammanfattas med att har man en bra idé för sin skola skall man försöka genomföra den och då vill förvaltningen gärna erbjuda stöd på olika sätt. Däremot var man inte så sugna på stora gemensamma projekt som alla skall applicera på sin lokala verksamhet.

Vi pratade en del om detta efteråt, både på skolan och under vår tid i Hull. En sak vi aldrig frågade den nye chefen, men funderade på, var vad som skulle hända med Utvecklingsenheten. De lever ju till viss del på top-down-aktiviteter. Igår var det förstelärarkonferens i Borås. Den nye chefen talade igen och pratade då återigen om att lita på lärarnas kompetens och omdömen vad gäller utveckling. Det som sedan följde var lite märkligt. Den föreläsning som kom kan nämligen mycket väl tolkas som att alla förstelärare i Borås grundskolor (i alla fall de som var på konferensen) nu får i uppdrag att göra en organisationsanalys för att därefter stärka det kollegiala lärandet. Top-down. Man skulle å andra sidan kunna tolka det som att organisationsanalysen skall leda till att man lokalt på respektive skola kommer fram till vad som behöver stärkas i just den lokala organisationen och sedan får stöd i de åtgärder/förändringar man vill genomföra. Vi hoppas på det sistnämnda.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post28