Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

The challenge is on

GiGSPosted by Per Selin 2016-12-15 21:43:28
Nu är det igång. På riktigt.

I och med terminens första dag för elevens val är våra GIGS-elever igång. Det område vi blev tilldelat är FN:s globala mål "hållbar och förnyelsebar energi". Efter att ha diskuterat olika energikällor och energiformer med eleverna kom vi fram till att de energikällor som är rimligast att bygga vår STEM-utmaning kring är vindenergi och solenergi. Det är dessa som passar bäst i ett globalt perspektiv också om man tänker sig hur ett litet samhälle i en lite skala skulle kunna producera sin egen energi. Det är inte riktigt rimligt att bygga ett kärnkraftverk i byn och vatten är alldeles för mycket en bristvara på många ställen för att använda som energikälla.

Dagen innebar att eleverna började skriva på de texter som kommer att ligga till grund för undervisningen som kommer att bedrivas för de yngre eleverna under vårterminen. Det funderades också på hur vi kan använda ingenjörskonst och teknik för att lära de yngre (och dem själva) mer om hållbara energikällor. Resultatet idag blev en prototyp för ett vindkraftverk. Imorgon kommer vi kanske att beräkna hur mycket energi vi får ut av det.
Imorgon kommer vi också ta tag i solenergin. Eleverna Elvira och Emelie var ute och fotade lite vid sjön för att kunna illustrera den kommande boken. Säga vad man vill om andra energikällor, men frågan är om det finns någon som kan tävla om det estetiska värdet.  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post30