Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Susanne Frostenäs inlägg från SETT

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-05-09 08:50:55


Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!

På väg hem efter tre fantastiska, inspirerande dagar på #SETT 2016. I år hade konferensen tre huvudspår: inkludering, vetenskaplig grund och lärmiljöer. Själv har jag främst fokuserat på att gå på de föreläsningar som har handlat om inkludering och vetenskaplig grund. En röd tråd och ett tydligt budskap under dessa dagar har varit vikten av relationer. Vikten av att man som vuxen är genuint intresserad, engagerad och motiverad att förstå eleverna och vilja lära känna dem som grunden till en relation. Denna relation ligger sedan till grund för den fortsatta relationen i lärandet och klassrummet. Det blir som ett kontrakt som främjar ett samarbete mellan elev och lärare.


Först ut var Jenny Edvardsson: Hur skapa en undervisning där alla kan delta? inkluderande undervisning. Hon beskrev sitt arbete med hur hon konkret arbetade i klassrummet för att ha en undervisning som når alla. Det man slogs av var med vilken värme och vilket engagemang hon talade om sina elever. Hon avslutade med att betona vikten av höga förväntningar på elevernas förmåga och vilja att lära sig. Barn gör rätt om de kan! För mer information kan ni läsa min kollega Camilla Hedlunds sammanfattning av föreläsningens innehåll.

Peter Friberg, psykolog pratade om Att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Även han pratade om relationer. Som vuxen ska man skapa en allians genom att skapa en relation. Lyssna på dem och visa förståelse. Visa ett genuint intresse genom frågor. Inte skälla, gnälla, tjata! Barn väljer att göra rätt om de kan!

Föreläsningen Shift vem vinner maktkampen? med Aiman Jihar lärde oss att det fungerar i samspelet när eleven har en stark tillit och relation till läraren. Du kan lita på mig! Shift innebär att flytta fokus från skälla, gnälla och tjata till att reflektion kommer till stånd. Inlärning sker vid reflektion kring hur beteendet påverkar andra och sig själv.
Han talade dessutom om ytbehandling (tillsägelser och tillrättavisning) och grundbehandling: att verkligen gå till djupet med att förstå varför ett visst beteende uppstår och reflektera kring hur det kan förändras genom att ställa öppna frågor. Vi ska skapa en allians, ett allianskonto som tål att sättas in på men även uttag.

Ytterligare en föreläsning Att gilla olika. På riktigt med Malin Wiklund betonade vikten av goda relationer. Det som gjort störst skillnad för eleverna i deras skolframgång är relationer mellan lärare och elever. Eleverna ska känna trygghet, tillit, glädje. De känner sig välkomna när eleverna blir sedda genom att vi känner till deras styrkor och behov av stöd. Skapa relation genom att visa nyfikenhet. Visa din kompetens genom skolfokus och genom följdfrågor visa glädje och trygghet. På detta sätt visar du att eleven att hen kan lita på dig!

Även Kalle Zackari Wahlström, ”Gympaläraren” pratade om att ordna så det blir bra för eleven. Vi vuxna måste engagera oss för att få ungdomarnas förtroende och tillit. Vi måste lyssna och agera för att åstadkomma en skillnad.

Jag tycker att jag är en lärare som har lätt för att skapa relationer till eleverna så en god bit har jag kommit, men mitt stora utvecklingsområde är Shift! Byte av fokus i det som kan bli en maktkamp.
Shift! Barn gör rätt om de kan! Du kan lita på mig!


/Susanne Frostenäs  • Comments(0)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post22

Relationer, relationer, relationer

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-28 16:31:47
Tre dagar, elva föreläsningar… Det flera av dessa föreläsare tar upp är vikten av goda relationer för att vara framgångsrik med sin undervisning. Engagemang, höga förväntningar och se varje elev. Gärna med avväpnande humor också. Lättare sagt än gjort? Jo kanske, men jag håller verkligen med om att goda relationer är något som hjälper mig att få med mig eleverna på tåget (vilket leder till att de vill lära sig mer).

Aiman Jihar menar att tillsägelser är det vanligaste sättet för vuxna att utöva makt över barn. Då blir motstånd (och trots) det vanligaste sättet för barn att hantera den maktlöshet som uppstår. Vid konflikt med elev kan man som lärare bli arg och frustrerad och då tillrättavisa eleven (framför allt om eleven inte lyssnar vid första tillsägelsen). Detta kan leda till ännu större motstånd och göra att framtida samarbete med eleven blir lidande. Aiman tipsar och ger exempel på avväpnande kommentarer som förhindrar en maktkamp mellan lärare och elev. Det är också lättare att få eleven att samarbeta genom att visa att man bryr sig och bygga upp en god relation. Säg ”Hur tänker du nu?” istället för ” Lägg av med det där annars får du gå ut!”

Malin Wiklunds föreläsning (Att gilla olika. På riktigt) handlade om hur skolan kan organisera en inkluderande undervisning. Även Malin pratade mycket om ledarskap och hur man bygger relationer med eleverna. Malin berättade om hur de på Tyresö Gymnasium (Second Chance School) arbetar med att eleverna ska få en positiv start med lära-känna-samtal innan skolstart och genom att i början bygga undervisningen på elevens styrkor. Att i klassrummet utgå från den eleven som behöver mest stöd och planera utifrån dennes behov. Goda relationer skapar tillit och trygghet, vilket ger goda förutsättningar för elevrea att lyckas!

Micke Gunnarsson är en otroligt inspirerande föreläsare och väckte många tankar om relationer, förhållningssätt och kommunikation. Det var underhållande att lyssna, men jag vet inte om det var så mycket nytt egentligen. Men måste det vara något nytt för att det ska ge något? Klassar detta mer som en MåBra-föreläsning.

Den sista jag lyssnade till var ”Gympaläraren” Kalle Zackari Wahlström. Jag ska erkänna att innan jag såg första programmet var jag skeptisk. Ämnet heter ju Idrott och Hälsa och TV-seriens namn antyder att ämnet är likadant som för 30 år sedan. Jag har sedan sett samtliga avsnitt och tycker att Kalle har lyckats med sitt mål, som var att skapa en debatt om att ungdomar rör sig för lite. Han berättade i sin föreläsning att i den ursprungliga programidén skulle han vara någon slags ”Gympalärarsuperhjälte”, som kom in på en skola och skulle få alla elever att förstå hur viktigt det var med träning. Dock insåg han att hans funktion blev en helt annan, att det handlade om relationer, om ungdomar som mådde dåligt, som inte hade någon vuxen att prata med.
Kalle klev in på Vanstaskolan i Ösmo och började bygga goda relationer med dessa elever och det gjorde han så framgångsrikt att de började delta på lektionerna. Återigen detta med relationer!

Han betonade att det är vi själva som bidrar till en förändring. Det är vi lärare som kan hjälpa till att få in mer rörelse i skolan. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Det känns bra att vi på Sandgärdskolan redan har kommit överens om att införa mer rörelse under skoltid (dessutom på vetenskaplig grund). Nu måste vi bara påminna varandra så att det inte glöms bort bland alla Nationella prov, uppgifter och annat som ska göras. Självklart fick det bli en selfie också. Gympaläraren och Idrottsläraren!


Det jag tar med mig från SETT2016 är:
1) Relationer, relationer, relationer
2) Engagemang
3) Shift - Att inte hamna i maktkamp

”Det är en stor konst att möta människor där de är, inte där man önskar att de skulle vara”
Micke Gunnarsson


  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post20

Inkluderande undervisning

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-26 16:34:13
Jenny Edvardsson är lärare i svenska och historia på gymnasiet. Hon pratade om hur man skapar en inkluderande undervisning där alla kan delta. I sin föreläsning berättade hon om viktiga faktorer för att lyckas med sin undervisning:

1) Arbeta med relationer
Detta är något som jag själv tycker är en nyckelfaktor för att lyckas med sin undervisning. Detta tog även Simen Spurkland upp i sin föreläsning. ”Elever som tror att läraren gillar dem lär sig mer. Du måste kunna säga minst två positiva saker om varje elev.” Jenny pratade om vikten att se varje elev, att skapa ett bra klimat i klassrummet, alla ska kunna samarbeta med varandra, både elever och lärare.


2) Arbeta i process
Här handlar det om att skapa en struktur för eleverna. En process där de känner igen sig och får guidning av lärare och kamrater innan de själva tar sig an en uppgift. Jenny berättade att hon oftast inleder med att modellera, sedan löser eleverna uppgiften tillsammans i grupp, därefter enskilt. På det viset är eleverna bättre förberedda att lösa den uppgift de ställs inför.


3) Arbeta med stöd
Jenny pratade här om kompensatoriskt stöd, t ex talsyntes. Hon pratade också om skrivmallar, att undervisa i lässtrategier och filmade instruktioner så att eleverna kunde se dessa flera gånger. Men framför allt var det viktigt att stödet ska finnas där från början. Eleven ska inte behöva misslyckas först, innan stödet sätts in.

4) Arbeta med dialog och elevaktiva uppgifter
För att få med sig eleverna eleverna vill Jenny att de ska bli medskapare i sitt lärande. Som exempel gav hon boksamtal i podcast, jobba med begrepp i Kahoot, Animoto etc.

5) Formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt
Dessa två områden är ju något som vi i Borås arbetat mycket med de senaste åren och här fick vi lite repetition om hur detta kan hjälpa oss att bli framgångsrika i arbetet med eleverna.

Sist men inte minst pratade Jenny om vikten att ha höga förväntningar på våra elever!

Tills sist ytterligare ett citat från föreläsningen med Simen Spurkland; ”Du bli icke god alene”, om hur viktigt det är med kollegialt lärande. Simins föreläsning var intressant, men vet inte riktigt om jag håller med om informationen i programbladet: ”Föreläsningen sker på lättförståelig norska” :-)

  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post15

Äntligen SETT

FöreläsningarPosted by Camilla Hedlund 2016-04-26 15:17:46
Temat för årets SETT-mässa är inkludering, lärmiljöer och vetenskaplig grund. Förutom mina egna önskemål ska kollegors och skolans behov täckas in och i ett myller av föreläsningar är det oerhört svårt att välja. Hur många föreläsningar hinner man med per dag? Hur många orkar man bearbeta på en dag? De 27 föreläsningar som jag stjärnmarkerat i SETT-appen måste bantas ned, åtminstone till hälften. Så vill man ju hinna mingla med nuvarande och före detta kollegor, studiekamrater och få inspiration i montrarna.

På tunnelbanans blå linje (massor med nostalgi, det är ju här jag är uppvuxen) gick vi igenom dagens föreläsningar. Jag bestämde mig för att börja med att lyssna på Sofia Kruth, en Borås-bekant som pratade om 3D i klassrummet.

Att använda 3D i klassrummet väcker nyfikenhet och lust att lära. Sofia berättade om tre olika projekt som hon genomfört med eleverna där det blev tydligt för henne att lärandet ökade. Istället för att rabbla fotosyntesen begrepp och örats olika delar, fick eleverna en djupare förståelse och gjorde kopplingar på ett imponerande sätt för att vara 9-10-åringar. Självklart fick även vi åhörare prova att ”åka rutchkana" genom örat och jag måste säga att det verkade vara ett kul sätt att lära sig nya saker. Jag hade gärna varit elev i Sofias klass!

Sofia arbetar också framgångsrikt med formativ bedömning, vilket synliggör lärandet. Vi fick ta del av elevers tankar före och efter ett arbetsområde och det var tydligt att eleverna hade fått kunskaper och kunde visa på samband. Jag tror definitivt att 3D-effekterna bidrog till detta. Bra jobbat Sofia! Du får gärna komma tillbaka till oss på Sandgärd och berätta och visa mer för oss.
  • Comments(1)//skolutveckling.sandgardskolan.se/#post13