Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

En skölle blett tekniklärare

S.T.E.MPosted by Per Selin 2016-12-16 16:57:43
För några år sedan hade jag en elev som bekymrade sig lite för min arbetsbörda. När han insåg att det inte bara var han, utan även alla hans klasskamrater och eleverna i den andra parallellklassen som lämnade in bokrecensioner samtidigt (nåja, alla lämnade inte in riktigt i utsatt tid då heller), tyckte han nog att svensklärarna hade en hög arbetsbelastning. Man skulle bli tekniklärare, var hans syn på saken. Dessa hade, ansåg han nog, inte riktigt lika mycket bedömning att göra i efterhand.

Under de två dagar jag och Jonas, med förstärkning från Anne-Sofie och Tobias idag, haft STEM-utmaningar med eleverna har jag faktiskt till viss del fått vara tekniklärare och jag måste säga att det varit fantastiskt roligt att se de elever jag undervisar i svenska och engelska normalt sett i andra sammanhang. Det är verkligen ett annat lärande. Jag skulle dock vilja hävda att påståendet att man lär sig av att göra inte stämmer. Man lär sig genom att göra. En petitess kan tyckas, men de två utmaningar som konstruerats idag och igår visar detta tydligt. Hade eleverna först gjort en vindsnurra som lyfter en vikt och sedan fått spåna fritt kring det som händer tror jag inte att de hade kommit fram till alls samma utvecklade lärande som när de först fick veta vad energi är, olika energiformer och sedan fick se och uppleva hur rörelseenergin omvandlades till lägesenergi. På samma sätt blev lärandet kring värmeenergin i korvugnen mer strukturerat.

Så nu kan jag säga att jag i alla fall vet till viss del hur det är att vara tekniklärare. Men jag tror ändå att jag i slutändan föredrar att vara språklärare. Vi har ju den tysta läsningen.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.