Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Last night Variation theory saved my life

LärandePosted by Per Selin 2018-09-18 16:33:57

Lite ombyte är trevligt. Den senaste tiden har präglats av skolutvecklingsprojekt och konferenser som varit kopplade mer till skolvärlden än till forskarvärlden. Det var därför väldigt trevligt att snubbla in i forskarvärlden igen i och med det arbete som började med att min handledare på lic-avhandlingen, Mona Holmqvist, ville ha hjälp med lite empiri till en studie. Hur uppfattar elever begreppet lärande? Det kan måhända se ut som en fråga med begränsad bäring; varför är det intressant att veta? Är det inte bättre att fråga dem hur de ser på att läsa, eller att addera, eller något annat lite mer tydligt kopplat till praktiken i skolan? Tanken med den föreliggande frågan är dock att analysera samma data med två metoder, variationsteori och fenomenografi, för att därmed se hur dessa två kan samverka och berika varandra.

Det var således en glad överraskning när Mona en dag mailade för att berätta: 1. att jag gärna fick vara med mer i forskningsprojektet (mer än att bara bidra med insamlingen av empiri) och 2. att abstract skulle skickas till EARLI SIG9-konferensen i Birmingham. Det vill säga en vetenskaplig konferens inriktad mot fenomenografi och variationsteori.

Så, här är jag nu. I Birmingham, med konferensen bakom mig och nya intryck. Vad tar man med sig då? För det första är det stimulerande att åter vara i en miljö där man inte drar sig för att borra rejält djupt i teoridiskussioner. Det är även lite kul att vara på en sådan konferens när man inte lite lätt stammande drar preliminära resultat med en ofärdig analys där man försöker göra något oerhört originellt, men mest förvirrar sig själv och åhörarna. Det vill säga när man är doktorand. Nu är väl jag för all del bara licentiat, men jag behöver inte alls prestera ny forskning på samma vis och jag känner så mycket igen mig i de doktorander som gör sessionsbidrag där de inte riktigt klarar av att hålla ihop trådarna. Slutligen är det kul att vara lärare på en konferens av detta slag och kunna relatera till elever och klassrum med ett förstapersonsperspektiv. Inte ur ett observerande perspektiv.

Ett exempel på lärarperspektivet, och hur det faktiskt berikas av forskarögat. I en keynote visades ett exempel från en norsk lektion. Eleverna hade läst en novell och skulle berätta om sina tankar. De började lite trevande och sade saker som ”spännande”, ”kul” och något annat allmänt. Sedan kom två intressanta delar. En kniv var tydligen inblandad (nej, det var ingen Hassan-sketch) för den nämndes några gånger sade eleverna och spänningen stegrades på något annat sätt också. Här kände jag spontant som svensklärare att läraren måste fortsätta och nysta i diskussionen; varför nämns kniven? hur stegras spänningen? Med ett variationsteoretiskt perspektiv skulle man säga att här öppnas två dimensioner av variation som skulle kunna göra det möjligt för eleverna att urskilja två kritiska aspekter av lärandeobjektet ”novellanalys”. Varför nämns kniven? Kommer den till användning? Generalisera med Tjechovs gevär. Jämför med Strindbergs detaljer i Ett halvt ark papper. På samma sätt skulle man vilja jämföra med klassiska modeller av dramaturgi. Hur brukar en novell byggas upp? Är denna likadan? Vad skiljer sig åt?

Det var trevligt att träffa gamla bekanta från forskarskoletiden också och det blev uppenbart mot slutet att detta är en oerhört speciell miljö att befinna sig i. När vi vid sista dagens lunch pratade om vad andra från forskarskolan gjorde nu, och varför de fortsatt forska eller inte illustrerades detta med extremt genrespecifika skämt. ”Nej, han har nog inte urskiljt de kritiska aspekterna av det intressanta med att disputera” hette det när man ville förklara varför någon inte vill fortsätta mot doktor. Att över huvud taget dra ett skämt som detta är allvarligt. Riktigt illa är att samtliga vid bordet skrattade. Tur att det är svenska med 8a klockan 8.20 imorgon.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.