Skolutveckling

Skolutveckling

På skolan i världen

Här beskriver vi de olika skolutvecklingsprojekt som Sandgärdskolan deltar i.

Vad funkar och vad funkar inte?

TeknikPosted by Per Selin 2016-01-22 15:57:30

Två sessioner med egentligen liknande innehåll fick mig att fundera på vad som funkar i lärandet och vad som inte funkar. I det första exemplet presenterade den amerikanska före detta skolledaren Lorraine Lange formativ bedömning och hur det skulle kunna vara nyckeln för att komma åt elever som inte presterar det de skall. Utövare av formativ bedömning beskylls ofta för att missa det andra benet i processen, nämligen hur man använder informationen formativt som man får fram genom bedömningen. Intressant nog missade Lange det första benet, nämligen varför eleverna lärde sig bättre och effektivare. Ordet metakognition svischade förbi, men i övrigt var det mest fokus på att ordet test inte fick användas (det skulle vara assessment) och att eleverna inte skulle få reda på resultaten av bedömningarna. Intressant misslyckande.

Exempel 2 handlade om evidensbasering. Om formativ bedömning är ett laddat uttryck så är väl risken att evidens kommer att bli nästa. Det var dock oerhört befriande att höra professor Steven Higgins prata om att det vi framförallt gör fel är att fundera på tekniken och vad vi skall göra med den istället för att fundera på de bekymmer vi vill lösa och hur tekniken kan användas till det. Genom ett antal tankeväckande historiska exempel (film, TV, smart board, Skinners undervisningsmaskiner) visade Higgins hur vi alltid har trott att framtiden kommer att innehålla något helt annat än vad det i själva verket visar sig göra. En teknisk intervention får effekt, men inte mer effekt än valfri intervention och när man kompenserat för socio-ekonomiska effekter är tekniska interventioner ofta effektlösa. De tekniska interventioner som trots allt varit framgångsrika har varit de som förbättrat interaktion. Teknik skall stötta lärarna, inte ersätta dem.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.